Foto

   Startside Historie Foto Produktion Salg Vejviser 
   
   
   
Bierne er helt vilde med de gule blomster.  
   
   
Paradisæbler i fuld blomst, bierne besøger dem meget gerne.
Derfor blev der plantet en del i haven.
   
   
Den gule rapsmark er fantastisk til bier.
   
   
Helt nyt indsamlet nektar (honning) i de lyse celler. I de andre celler er der blomsterstøv. Det er vigtig foder (protein) til yngel.
   
   
Her er mange celler med blomsterstøv. De har en helt anden farve.
Farven er bestemt af hvilken slags blomster, bierne har besøgt.


   
I midten ses en flot dronning med stor bagkrop. Den blå farve betyder, at den er årgang 2010. I bunden af hver celle lægger den et æg. Under gunstige forhold kan den lægge 2000 æg  i døgnet. Efter 21 dage kommer der en ny bi. Her ses celler med larver, som er hvide. De ældste larver har forpuppet sig og er under det brune lag.
   
Her er det barnebarnet, Kennet. Han er begyndt at arbejde med hans egne bier og deltager nu i begynderkursus.
Spændende at se, hvad det udvikler sig til?

   
   
Så har det været flyttedag.
Det sker, for at kommer tæt på den eftertragtede lyng, som blomstrer i august måned.
   
   
Ja, de er meget tæt på lyngen, men alligevel er det et meget hårdt arbejde at være på lyngtræk. Mange bier bliver slidt op.
   
   
Om vinteren sætter bierne sig i klynger. Dvs. de sidder rolige, helt tæt sammen for at varme hinanden.
Så har de det lunt og godt, selv om det er vinter.