Min historie

    Startside Historie Foto Produktion Salg Vejviser

 

Min historien, som biavler, begyndte da jeg var 13 år.

En bisværm havde i 1957 bosat sig i hulmuren på vores ladebygning. Her stod jeg ofte og betragtede biernes travle adfærd. En ældre biavler erfarede min interesse for bisværmen og spurgte, om jeg ville købe hans bier og udstyr. Efter lidt forhandling med min far købte jeg i september 5 kasser bier inkl. sommerens (uhøstede) honning for i alt 200 kr. Dermed var de første spæde skridt taget på vejen til at blive biavler. Jeg husker fra den gang nogle erfarne biavlere, som var meget villige til at give råd og vejledning.

Senere fik jeg en landbrugsuddannelse og blev efterfølgende etableret mælkeproducent. I 1971 begyndte jeg samarbejde med en nabo og byggede en løsdriftsstald til 100 køer, ” I/S Lundko”. Det blev så tidskrævende, at jeg måtte holde som biavler.

Efter nogle års pause blev drømme om biavl igen til virkelighed. Denne gang med mere moderne udstyr og mere tidssvarende rum til honningbehandling. Min kone, Birte, sørgede for slyngning af al honning og hjalp med den efterfølgende behandling.

Efter 30 år holdt jeg som mælkeproducent, bl. a. fordi jeg brugte megen tid på organisatorisk arbejde i kirkelig regi og vores ældste søn var parat til at forsætte mælkeproduktionen.

I dag er jeg pensionist og har stadig stor glæde ved at arbejde med bier. Produktionen består af ca. 130 bifamilier, som er placeret på forskellige lokaliteter, udvalgt efter gode trækforhold.

En del af familierne er placeret i den kommende ”Nationalpark Skjern Å”.

Livet ved Skjern Å har altid haft min store opmærksomhed. Som barn oplevede jeg høbjærgning på engene ved Skjern Å. Hø var foder til malkekøer. Her var nogle områder så fugtige, at græsset måtte slås med le. Vi så at storken gik bag os for at fange småkryb og frøer. Det er noget, jeg aldrig glemmer.

Naturen omkring Skjern Å er meget spændende med en mangfoldighed af mange forskellige vegetationer. Honningen er et unikt naturprodukt med egen konsistens, farve og smag, som kommer fra de blomster, bierne har besøgt.

Det bliver spændende at høste og smage honning fra den kommende Nationalpark.  

 

På de næste sider vil jeg gennem billeder og korte kommentarer fortælle om biernes adfærd og min måde at være biavler på.